PLANster
Podstawowe właściwości PLAN'u

  • każdy plan jest dostępny pod unikalnym wygenerowanym automatycznie linkiem (takiego linka można bez obaw przesyłać znajomym)
  • w celu dostępu do planu nie jest wymagane żadne logowanie ani rejestracja
  • każda osoba odwiedzająca stronę z planem może dokonać modyfikacji planu
  • każda osoba może utworzyć swój własny plan
  • dostęp i utworzenie planu jest całkowicie darmowe
  • plan będzie aktywny przez okres wybrany podczas tworzenia planu
  • po rejestracji nowego planu dostępny jest przykładowy plan który można edytować według własnych potrzeb

ZARZĄDZANIE PLANEM - POMOC


Dodawanie nowych osób oraz wydarzeń (kategorii) do PLANu


1. DODANIE OSOBY:

Aby dodać nową osobę do PLANu należy skorzystać z lewego menu "Dodaj osobę", następnie należy wpisać jej imię / ksywkę. Można również wpisać adres email zapraszanej osoby, należy zaznaczyć checkbox "Wyślij zaproszenie do.."

2. DODANIE WYDARZENIA:

Aby dodać nowe wydarzenie np. termin, datę lub opis do PLANu - należy skorzystać z lewego menu "Dodaj termin lub wydarzenie", następnie należy podać nazwę nowego wydarzenia. Gdy mamy już stworzone kategorie, można przydzielić nowe wydarzenie do kategorii.


Modyfikowanie PLANu / Edycja:1. DZIELENIE PLANu NA KATEGORIE:

Plan można podzielić na kategorie np. tematycze. W tym celu należy skorzystać z lewego menu "Dodaj kategorię"

2. EDYCJA NAZWY OSOBY LUB WYDARZENIA:

Aby zmienić imię / ksywkę osoby lub nazwę wydarzenia lub kategorii należy kliknąć w nazwę którą chcemy przeedytować, należy wpisać nową nazwę po czym zatwierdzić klawiszem ENTER.

3. KOLEJNOŚĆ WYDARZEŃ:

Można zmieniać kolejność wydarzeń. Należy najechać kursorem myszy na nazwę danego wydażenia - pojawi się krzyżyk ze strzałek. Należy kliknąć i przytrzymać lewy klawisz myszy i jednocześnie przeciągnąć wydarzenie w nową pozycję na planie (w pionie lub poziomie).

4. GŁOSOWANIE

Aby oddać głos należy klinąć:

  • w napis "Zagłosuj"
  • lub imię / ksywkę osoby
  • lub ikonkę (tak, nie, ?), gdy wcześniej został oddany głos

po czym zatwierdzić wybór.

5. USUWANIE OSOBY, WYDARZENIA, KATEGORII Z PLANU

W celu usunięcia osoby lub wydarzenia lub kategorii z PLANu należy kliknąć w jego nazwę, SKASOWAĆ JĄ, następnie nacisnąć klawisz ENTER. Pojawi się komunikat czy chcemy usunąć dany wiersz.

6. KAŻDA OSOBA MOŻE MODYFIKOWAĆ PLAN

Każda osoba która odwiedza stronę z PLANem może dokonać jego modyfikacji (również zagłosować za inne osoby / zmienić ich typy)

7. DODAWANIE KOMENTARZY POD PLANem

Do planu można dodawać swoje komentarze. Należy skorzystać z formularza pod PLANem "Napisz swój komentarz do tego wydarzenia". Wpisanych komentarzy nie można usuwać.

8. ZMIANA TYTUŁU PLANu

Aby zmienić tytuł PLANu należy wybrać z lewego menu opcję "Modyfikuj PLAN", następnie przeedytować nazwę wydarzenia. Po zapisaniu należy odświeżyć stronę z PLANem.

9. UKRYWANIE POLA SUMA

W celu wyłączenia pola SUMA należy wybrać z lewego menu opcję "Modyfikuj PLAN" po czym wybrać odpowiednią opcję związną z polem SUMA, po czym zapisać zmiany.

10. ZMIANA ORIENTACJI WYŚWIETLANIA PLANu

Można dokonać zmiany wyświetlania - orientacji PLANu (obrót o 90 stopni). W tym celu należy kliknąć na strzałki w lewym górnym rogu planu.

11. TWORZENIE NOWEGO PLANu POPRZEZ DUPLIKAT

Można stworzyć nowy plan - kopię istniejącego PLANu. Należy wybrać z lewego menu "Duplikuj PLAN" po czym wybrać nowe parametry dla PLANu który ma zostać utworzony na podstawie istniejącego PLANu.